5
امتیاز شما
امتیاز
My Lucky Encounter From The Game Turned Into Reality | رویای درون بازی به واقعیت بدل می‌شود میانگین 5 / 5 از 1 نفر
رتبه‌بندی
27th , 9K بازدید ماهانه
اسم اثر
게임 속 기연이 현실로 , kkeim sok giyoni hyonsilro , The dream in the game becomes reality
تیم(های)ترجمه
تایپ
Manhwa